Filtry koalescencyjne i filtroseparatory

Filtry koalescencyjne i filtroseparatory odpowiedzialne są za wyłapywanie ze sprężonego powietrza cząsteczek stałych oraz usuwania cząsteczek cieczy. W zależności od stopnia filtracji najczęściej występują jako filtry zgrubne oraz jako filtry dokładne. Powietrze przepływa przez wkład filtra od środka do zewnątrz. Cząsteczki stałe znajdujące się w sprężonym powietrzu są wyłapywane i zatrzymywane we wkładzie. Głównym celem tego typu filtrów jest jednak oddzielanie i usuwanie cząsteczek cieczy z aerozolu. Filtry koalescencyjne i filtroseparatory stosuje się do usuwania mgły olejowej. Produkujemy także wersje tego typu wyrobów do oddzielania oleju od powietrza w przemysłowych instalacjach amoniakalnych.

Filtry koalescencyjne i filtroseparatory

Filtry koalescencyjne i filtroseparatory

Zdjęcia przedstawiają wielowarstwowe przemysłowe filtry koalescencyjne stosowane w amoniakalnych instalacjach chłodniczych.

schemat

separatory3
separatory4
separatory5